System WMS

System WMS

(ang. Warehouse Management system) to określenie systemu zarządzania magazynem.
Jest to moduł służący do kompleksowego zarządzania ruchem produktów w magazynach połączonych ze sklepem internetowym. 

 

Podstawowe funkcjonalności modułu: 

  • prawidłowa lokalizacja towarów znajdujących się w magazynie,
  • obsługa dostaw i wysyłek,
  • kontrola przepływu materiałów w procesach magazynowania (przyjęcie do magazynu, przesunięcia towaru, przepakowania, blokowanie miejsca, likwidacja, zwrot, wydanie na produkcję),
  • automatyzacja czynności magazynowych,
  • informowanie o bieżącym stanie magazynu oraz możliwość raportowania,
  • możliwość tworzenia etykiet i za ich pomocą oznaczania towarów,
  • ułatwienie i ujednolicenie metod rozliczania kosztów za usługi,
  • możliwość klasyfikacji towarów według metod ABC oraz XYZ.